Institute of Information Theory and Automation

Briefly

2021-09-13
The Director of the Institute has appointed Sergej Čelikovský new Editor-in-Chief of the Kybernetika Journal upon Radim...
2021-09-06
Prof. Ing. Vladimir Kucera, DrSc., Dr. h. c. is the Czech Academy of Sciences Emeritus Staffer and the emeritus member...
2021-07-12
Milan Anderle was awarded the Best Paper Award 2021 for the outstanding full paper contribution (co-authors Prof....
2021-06-27
Jitka Kostková, a former Ph.D student of Jan Flusser, was awarded by the Antonín Svoboda Award  2020 for the best Ph.D...

Welcome to UTIA

The Institute of Information Theory and Automation (UTIA) is a public non-university research institution which administratively falls under the Czech Academy of Sciences. UTIA conducts fundamental and applied research in computer science, signal and image processing, pattern recognition, system science, and control theory. In addition to its research activities, UTIA is engaged in undergraduate, graduate, and postgraduate education. It also publishes the journal Kybernetika and acts as a certified forensic expert institution. UTIA consists of eight scientific departments, computer centre, library, facility maintenance department and business administration department. UTIA is managed by the Director and the Board.

Pod Vodárenskou věží 4
CZ-182 00, Prague 8
Czech Republic

more info: here
phone:+420 266 053 111
fax: +420 286 890 378
email: utia (a) utia.cas.cz

registry: podatelna@utia.cas.cz

ID of data box: tx7nvin

2019-12-11 10:35
2020-11-23

Ing. Stepan Papacek, Ph.D. received the scientific title "Associate Professor of Computer and Applied Mathematics" from the Rector of the Technical University of Ostrava (VŠB - TU Ostrava), prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. on October 20, 2020.

 

2020-11-13

Hlavním cílem konference Covid v modelech je představit veřejnosti pokroky v modelování pandemie COVID-19 a jejích dopadů na společnost. Budou v ní prezentovány dílčí výsledky projektu Město pro lidi, ne pro virus, který je v ÚTIA řešen od 1. 9. 2020 pod vedením Martina Šmída z oddělení Ekonometrie.

2020-11-12

Náš ústav se aktivně podílí na řešení koronavirové krize. Nedávno získal grant od TAČR Město pro lidi, ne pro virus. Inicátorem projektu a jeho vedoucím řešitelem je Martin Šmíd z oddělení Ekonometrie. Spolu s ním a jeho týmem (A. A. Kuběna, M. Zajíček, K. Vrbenský) se na grantu podílí jako spoluřešitelé Ústav informatiky, Univerzita Karlova a firma PaQ...

2020-09-29

V časopise Magazín styl pro ženy vyšel pěkný článek o naší kolegyni Jitce Kostkové, která nedávno dostala Fourierovu cenu. Třeba její příběh podnítí další dívky, aby se také...

2020-06-27

Jitka Kostkova, a PhD student of Jan Flusser, has won the prestigeous Joseph Fourier Prize in Computer Science for her work on invariants of vector fields. The prize is awarded by the French Embassy and ATOS company. Congratulation!

2020-06-03

Workshop on Stochastics Informatics and Decision Making  - well known as Alšovice according to the traditional venue of many of the first meetings...

2020-02-11

The Winter School of the Department of Decision-Making Theory is a popular meeting of students and researchers from the department and collaborating researchers from several Czech institutions as well as guests from abroad. It takes place at the UTIA's chalet. The event is organized by M. Studený  and...