Institute of Information Theory and Automation

You are here

Management of the Institute

Top management

Director of the Institute:
Doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.

Deputy director for research:
Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.

Deputy director for administration:
RNDr. Antonín Otáhal, CSc.

Office of the Director:
Jarmila Zoltánová

phone: +420 286 890 298
more information: (Documents in Czech)

 

Board of the Institute

 

Chairman: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.

Deputy chairman: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.

Members:
Ing. Jiří Vomlel, Ph.D.
Dr. Jan M. Swart
Doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc.
Doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.
Mgr. Dr. Jan Komenda
Prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

Secretary:
Jarmila Zoltánová

phone: +420 286 890 298
more information: (Documents in Czech)

 

Supervisory Board

 

Chairman:
RNDr. Pavel Krejčí, CSc.

Deputy chairman:
Mgr. Pavel Boček

Members:
Prof. Ing. Martin Holeňa, CSc
Ing. Tomáš Chráska, Ph.D.
Prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc

Secretary:
Jarmila Maňhalová

tel: +420 266 052 466

more information: (Documents in Czech)

 

 

Attestation Commission

Chairman:
Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.

Deputy chairman:
Members:

Internal:

Prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc.
Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
Dr. Jan M. Swart
Doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D.
Doc. RNDr. Barbara Zitová, Ph.D.
Ing. Jiří Kadlec, CSc.
Ing. Jiří Grim, CSc.
Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.

External:

RNDr. Šárka Nečasová, CSc., DSc.
Doc. Dr. Ing. Radim Šára
Prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.
Prof. Ing. RNDr. Jan Kodera, CSc.
Prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, PhD.

tel: +420 286 890 298
more information:

 

 

Representatives in the Academy Assembly:

Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
Ing. Petr Tichavský, DSc.
Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.

 

Assembly of Researchers

Emeritus staff

Ing. Jindřich Bůcha, CSc. - diplom
Ing. Josef Böhm, CSc. - diplom
Ing. Jan Ježek, CSc. - diplom
Ing. Petr Nedoma, CSc. - diplom
RNDr. Jiří Michálek, CSc. - diplom
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. - diplom
Ing. Zdeněk Vostrý, DrSc. - diplom
Ing. Jiří Záworka, DrSc. - diplom
Ing. Lubomír Bakule, CSc. - diplom
Ing. Petr Zagalak, CSc. - diplom

2022-01-13 10:01

Department detail

Jana Burianová
Prof. Ing. Jan Flusser DrSc.
RNDr. Antonín Otáhal CSc.
Doc. RNDr. Jiřina Vejnarová CSc.
Jarmila Zoltánová
Duration: 2011 - 2013
Recent works characterizing the vague information sources and dealing with fuzzy set theory are closely analogous to the classical probabilistic model and they are not specifically aimed to the economic problems.
Matematika a informatika v praxi: možnosti a realita , 2015-12-09
Dovolujeme si pozvat zájemce na konferenci: Matematika a informatika v praxi: možnosti a realita Konference je pořádána v rámci programu: Naděje a hrozby digitálního věku. J. Flusser pořadatel konference