Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Knihovna

Vedoucí: 
Mail: 
Telefon: 
266052201
266052202
286890312
Fax: 
266050378

 

Knihovna ÚTIA zajišťuje přístup ke knihám a časopisům ve vlastních fondech a ve fondech ostatních knihoven v České republice i v zahraničí. Dále zajišťuje přes internet přístup k elektronickým verzím knih a časopisů a k referenčním a citačním databázím. Knihovna ÚTIA je evidována v adresáři knihoven Ministerstva kultury ČR a řídí se knihovním zákonem č. 341/2006 Sb. resp. 257/2001 Sb. Fyzický fond knihovny obsahuje cca 33 500 svazků. Provoz knihovny upravuje knihovní řád.

Fyzickým osobám bez pracovní smlouvy v ústavu knihy absenčně nepůjčujeme. Knihy pro veřejnost půjčujeme prostřednictvím MVS (meziknihovní výpujční služba), tedy na žádost jiné knihovny nebo Střediska vědeckých informací.

 

 

 

Nahlašování publikační činnosti

Formulář k nahlášení publikace

Login a heslo vám sdělíme na požádání

 

Pro čtenáře

Rozcestník

 
22.07.2021 - 13:18

Detaily

Ing. Jindřiška Havlenová
Markéta Votavová