Driver adaptation on Driving Assistance Systems in the vehicle

The key objective of the project is to describe the process and degree of a person's (driver's) adaptation to onboard driver assistance systems, particularly in terms of traffic safety, i.e. what positive, or negative, effects such systems may have on traffic safety. The aim is to address the problem from both the individual (i.e. the driver's) and the social perspective (i.e. traffic safety and public health as an issue for the entire society).

In a broader context, the ambition is to develop resources for prevention and the training and education of drivers which should improve the acceptance of these systems and understanding of their functions and limitations, as well as preventing drivers from overestimating the capacities of such technologies.

This project is supported by the Technology Agency of the Czech Republic, Omega Programme.

Dotazník pro řidiče k využívání vybraných asistenčních systémů

Cílem je zmapovat postoje a zkušeností českých řidičů a řidiček s pokročilými asistenčními systémy v automobilech (ADAS). Výzkum probíhá v rámci projektu "Adaptace človĕka na asistenční systémy pro řidiče v motorových vozidlech" (TA ČR, program OMEGA). Vyplnĕní dotazníku zabere 30 minut.
Váš názor a zkušenosti jsou pro nás důležité!

Please, do not hesitate to contact Jiri Plihal for more information.


Name: Driver adaptation on Driving Assistance Systems in the vehicle
Project No.: TD03000195
Consortium: Palacky University Olomouc - Faculty of Arts, CZ (Project Coordinator)
Institute of Information Theory and Automation of the CAS, CZ
Duration: 1 January 2016 - 31 December 2017